صفحه اصلي    انجمن    بانک تصوير    آپلود سنتر    فرمول نويس آنلاين    آزمایشگاه ریاضی آنلاین
 انجمن آذرمت
 مساله هقتگی
 دسته بندی محتوا
 نوشته‌های تازه
 دانلود کتب کمک درسی
 لوگوي ما
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » سرفصل های ریاضی۲ تجربی (یازدهم)

سرفصل های ریاضی۲ تجربی (یازدهم)

فصل اول: جبر و حساب

درس اول: هندسه تحلیلی
درس دوم: معادلات
درس سوم: قدر مطلق
درس چهارم: عبارت های جبری

 

فصل دوم:  هندسه

درس اول: ترسیمات
درس دوم: استدلال
درس سوم: تشابه و تالس
درس چهارم: تفکر تجسمی


ادامه مطلب چهارشنبه ۲۲ دی
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » سرفصلهای حسابان ۱ (پایه یازدهم)

سرفصلهای حسابان ۱ (پایه یازدهم)

فصل اول : جبر و معادله

۱- مجموع جملات دنباله های عددی و هندسی
۲- معادلات درجه دوم
۳- معادلات گویا و گنگ
۴- قدر مطلق و خواص آن
۵- مختصات


ادامه مطلب چهارشنبه ۲۲ دی
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » اطلاعیه خانه ریاضی تبریز در خصوص ثبت نام تورنمنت شهری روسیه

ete-01


ادامه مطلب دوشنبه ۲۰ دی
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » سرفصلهای پیشنهادی کتاب ریاضی انسانی پایه دوازدهم

سرفصلهای پیشنهادی کتاب ریاضی انسانی پایه دوازدهم

فصل اول: توابع نمایی و لگاریتمی

درس اول: توانهای گویا
درس دوم: تابع نمایی
درس سوم: تابع لگاریتمی

فصل دوم: الگو و دنباله

درس اول: معرفی الگو و دنباله
درس دوم: دنباله های حسابی
درس سوم: دنباله های هندسی


ادامه مطلب یکشنبه ۵ دی
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » سرفصل های کتاب ریاضی و آمار انسانی پایه یازدهم

سرفصل های کتاب ریاضی و آمار انسانی پایه یازدهم

فصل اول: منطق و استدالل ریاضی

درس اول: گزاره ها و ترکیب گزاره ها
درس دوم: استدالل ریاضی

فصل دوم: نامعادله و تعیین علامت

تعیین علامت درجه اول و تعیین علامت ضرب دو چند جمله ای درجه اول تعیین علامت چند جمله ای درجه دوم با دلتای مثبت تعیین علامت چند جمله ای درجه دوم با دلتای منفی حل تمرین و امتحان


ادامه مطلب یکشنبه ۵ دی
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » سرفصل های پیشنهادی آمار و احتمال (پایه یازدهم رشته ریاضی)

سرفصل های پیشنهادی آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی

فصل اول: مبانی ریاضی

درس اول : منطق ریاضی (گزاره، گزاره نما، ترکیب دو گزاره و سورها)
درس دوم : اعمال بین مجموعه ها (یادآوری، روش عضوگیری و قوانین مربوطه)
درس سوم : جبر مجموعه ها (جابه جایی، شرکت پذیری، توزیع پذیری، دمرگان و جذب)
درس چهارم : ضرب دکارتی و خواص آن (تعریف و تعمیم در شکل پیوسته و گسسته، رسم رابطه و چند مثال کاربردی)


ادامه مطلب جمعه ۳ دی
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » پاسخ گروه واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی در مورد حجم و زمان اختصاص یافته به کتابهای ریاضی پایه دهم

باسمه تعالی

با توجه به انتشار نامه برخی از دبیران محترم ریاضی در مورد حجم و زمان اختصاص یافته به کتابهای ریاضی پایه دهم (ریاضی ۱ تجربی و ریاضی، هندسه۱ و آمار و ریاضی انسانی)، ضمن تشکر و قدردانی از این عزیزان، واحد تحقیق توسعه و آموزش ریاضی توضیحاتی را در جهت پاسخگویی و شفاف سازی تقدیم می‌دارد:

r10


ادامه مطلب پنج شنبه ۲ دی
 سامانه آزمون آذرمت
 اطلاعیه‌های گروه ریاضی استان
 دسترسی سریع
 آخرین پست های انجمن
 پیوند ها