صفحه اصلي    انجمن    بانک تصوير    آپلود سنتر    فرمول نويس آنلاين    آزمایشگاه ریاضی آنلاین
 انجمن آذرمت
 مساله هقتگی
 دسته بندی محتوا
 نوشته‌های تازه
 دانلود کتب کمک درسی
 لوگوي ما
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » اطلاعیه شماره ۳ خانه ریاضی در خصوص تورنمنت ۹۵ – ۹۶


ادامه مطلب شنبه ۲۱ اسفند
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » آگهی نوبت دوم مجمع عمومی انجمن معلمان ریاضی استان

آگهی نوبت دوم مجمع  عمومی:

با توجه به آگهی مورخه ۹۵/۱۱/۱۸ درخصوص برگزاری انتخابات شورای اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان شرقی در مورخه ۹۵/۱۲/۳ به علت به حد نصاب نرسیدن اعضاء جلسه، انتخابات به دو هفته دیگر، روز سه شنبه تاریخ ۹۵/۱۲/۱۷ در محل خانه ریاضیات  همان محل انجمن واقع در سه راه محققی هنرستان شهیدبهشتی سابق  ساعت ۵ عصر موکول گردید.

با احترام دبیر انجمن: شفیعی    ۹۵/۱۲/۳


ادامه مطلب سه شنبه ۱۰ اسفند
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » سرفصل های ریاضی۲ تجربی (یازدهم)

سرفصل های ریاضی۲ تجربی (یازدهم)

فصل اول: جبر و حساب

درس اول: هندسه تحلیلی
درس دوم: معادلات
درس سوم: قدر مطلق
درس چهارم: عبارت های جبری

 

فصل دوم:  هندسه

درس اول: ترسیمات
درس دوم: استدلال
درس سوم: تشابه و تالس
درس چهارم: تفکر تجسمی


ادامه مطلب چهارشنبه ۲۲ دی
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » سرفصلهای حسابان ۱ (پایه یازدهم)

سرفصلهای حسابان ۱ (پایه یازدهم)

فصل اول : جبر و معادله

۱- مجموع جملات دنباله های عددی و هندسی
۲- معادلات درجه دوم
۳- معادلات گویا و گنگ
۴- قدر مطلق و خواص آن
۵- مختصات


ادامه مطلب چهارشنبه ۲۲ دی
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » اطلاعیه خانه ریاضی تبریز در خصوص ثبت نام تورنمنت شهری روسیه

ete-01


ادامه مطلب دوشنبه ۲۰ دی
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » سرفصلهای پیشنهادی کتاب ریاضی انسانی پایه دوازدهم

سرفصلهای پیشنهادی کتاب ریاضی انسانی پایه دوازدهم

فصل اول: توابع نمایی و لگاریتمی

درس اول: توانهای گویا
درس دوم: تابع نمایی
درس سوم: تابع لگاریتمی

فصل دوم: الگو و دنباله

درس اول: معرفی الگو و دنباله
درس دوم: دنباله های حسابی
درس سوم: دنباله های هندسی


ادامه مطلب یکشنبه ۵ دی
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » سرفصل های کتاب ریاضی و آمار انسانی پایه یازدهم

سرفصل های کتاب ریاضی و آمار انسانی پایه یازدهم

فصل اول: منطق و استدالل ریاضی

درس اول: گزاره ها و ترکیب گزاره ها
درس دوم: استدالل ریاضی

فصل دوم: نامعادله و تعیین علامت

تعیین علامت درجه اول و تعیین علامت ضرب دو چند جمله ای درجه اول تعیین علامت چند جمله ای درجه دوم با دلتای مثبت تعیین علامت چند جمله ای درجه دوم با دلتای منفی حل تمرین و امتحان


ادامه مطلب یکشنبه ۵ دی
 سامانه آزمون آذرمت
 اطلاعیه‌های گروه ریاضی استان
 دسترسی سریع
 آخرین پست های انجمن
 پیوند ها