صفحه اصلي    انجمن    بانک تصوير    آپلود سنتر    فرمول نويس آنلاين    آزمایشگاه ریاضی آنلاین
 انجمن آذرمت
 مساله هقتگی
 دسته بندی محتوا
 نوشته‌های تازه
 دانلود کتب کمک درسی
 لوگوي ما
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » سرفصلهای حسابان ۱ (پایه یازدهم)

سرفصلهای حسابان ۱ (پایه یازدهم)

فصل اول : جبر و معادله

۱- مجموع جملات دنباله های عددی و هندسی
۲- معادلات درجه دوم
۳- معادلات گویا و گنگ
۴- قدر مطلق و خواص آن
۵- مختصات

فصل دوم : توابع

۱- انواع توابع
۲- تابع یک به یک و وارون پذیر
۳- اعمال روی توابع

فصل سوم : تو ابع نمایی و لگاریتمی

۱ – توابع نمایی
۲- توابع لگاریتمی
۳- لگاریتم و خواص آن

فصل سوم : مثلثات

۱- رادیان
۲- نسبتهای مثلثاتی برای تمام زوایا
۳- توابع مثلثاتی
۴- اتحادهای مثلثاتی

فصل چهارم : حد و پیوستگی

ا – مفهوم حد
۲- حد چاپ و راست
۳- قضایای حد
۴- محاسبه حد توابع


کلیدواژه ها: , ,

ارسال نظر

نام

ایمیل

سایت

چهارشنبه ۲۲ دی
 سامانه آزمون آذرمت
 اطلاعیه‌های گروه ریاضی استان
 دسترسی سریع
 آخرین پست های انجمن
 پیوند ها