صفحه اصلي    انجمن    بانک تصوير    آپلود سنتر    فرمول نويس آنلاين    آزمایشگاه ریاضی آنلاین
 انجمن آذرمت
 مساله هقتگی
 دسته بندی محتوا
 نوشته‌های تازه
 دانلود کتب کمک درسی
 لوگوي ما
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » سرفصل های کتاب ریاضی و آمار انسانی پایه یازدهم

سرفصل های کتاب ریاضی و آمار انسانی پایه یازدهم

فصل اول: منطق و استدالل ریاضی

درس اول: گزاره ها و ترکیب گزاره ها
درس دوم: استدالل ریاضی

فصل دوم: نامعادله و تعیین علامت

تعیین علامت درجه اول و تعیین علامت ضرب دو چند جمله ای درجه اول تعیین علامت چند جمله ای درجه دوم با دلتای مثبت تعیین علامت چند جمله ای درجه دوم با دلتای منفی حل تمرین و امتحان

فصل سوم: تابع

درس اول: یادآوری، انواع توابع (همانی، ثابت، قدر مطلق، جزء صحیح، چند ضابطه ای)
درس دوم: اعمال روی توابع

فصل چهارم: تحلیل داده ها

درس اول: داده های یک متغیره
درس دوم: داده های دو متغیره

فصل پنجم: تصمیم گیری

درس اول: مدلهای آماری
درس دوم: پیشگویی و پیش بینی


کلیدواژه ها: , , , ,

ارسال نظر

نام

ایمیل

سایت

یکشنبه ۵ دی
 سامانه آزمون آذرمت
 اطلاعیه‌های گروه ریاضی استان
 دسترسی سریع
 آخرین پست های انجمن
 پیوند ها